One of the advocacies of our family is joining SULOG (Sumaro para sa Salog) which thrust is to take good care of our Bicol river. Although everyone in the family is busy, we try to participate in events which aim to promote awareness of our environment.  
This year, Wafi, my 8-year old daughter delivered a speech during the Earth Hour at the SM City Naga grounds.  
Please read her speech below. 
I admire my daughter’s guts in speaking in front of a big crowd.

 

Tree saplings for free
Everyone in the family is involved
some of the participants who walked during the 60+Earth Hour
This is Wafi’s speech.
REGALO PARA SA MGA KAAKIAN
AN PAGRUMDOM SA KARAHAYAN KAN KINABAN      
PAGPADANAY MAN SA KARAHAYAN KAN MGA KAAKIAN. 
KUN AROG KAYAN AN KATOYOHAN, KAMO SAMUYANG PINAPAABOTAN
NIN DAKULANG PAGPAPASALAMAT,  
GABOS KAMONG DIGDI KAIBAHAN; 
SAMUYANG IKINAOOGMA NA KAMI PADANGAT NINDONG TUNAY.   
LANGIT NA MAGAYAGAYA, DUROS NA HAYAHAY
SALOG NA BUHAY, MGA BERDENG KAPALIBOTAN!  
ANONG DATA KAN MAGAGAYON NA PASYARAN, SEMENTADONG TINAMPO
ASIN MGA MAMAHALON NA KAWATAN
KUNG AN LANGIT, DUROS, SALOG ASIN KAPALIBOTAN
MADIKLOM, MAATI, MABATA, NAGDADARA NIN HELANG?  
AN PAGRUMDOM KAN KARAHAYAN KAN PLANETANG INIISTARAN
AN PAGHIRO PARA SA KARAHAYAN KAN KAPALIBOTAN,
REGALO TA SA GABOS, LALO NA SAMONG MGA KAAKIAN.